Költségvetési lehetőség


Színházi emberek jól tudják, hogy milyen fontos, gyakran lényegi feladat megtalálni egy adott tartalom megjelenítésének legalkalmasabb formáit.

Nem érdektelen tehát megvizsgálnunk, vajon milyen gazdálkodási-szervezeti forma a leghasznosabb a színházi tevékenység számára. Nem véletlenül, hisz az állam, amely a közösségi tulajdon fő letéteményese volt, elsősorban azokat a működési-gazdálkodási formákat kereste, amelyben biztosítva volt számára minden jogi lehetőség a legteljesebb ellenőrzésre és beleszólásra.

Tevékenységük fő iránya - jobb esetben a színházi alaptevékenységen túl, és nem előtte - az volt, hogy megtartsák az intézményt, biztosítsák jövőjét, és ne nagyon tűnjenek ki az átlagból.

opciós koncepció kereskedelemszervezési jellemzők

A megszokottól, költségvetési lehetőség normálistól, az átlagtól való bármilyen irányú eltérés veszélyeket hordozott magában: a hatalomnak országosnak és helyinek általában komoly problémát okozott a másság kezelése. A szocializmus több mint 40 éve alatt, ha a lényeget nem is érintő, de jelentős változások történtek a költségvetési intézmények szabályozásában is.

hogyan keresheti meg első pénzét

A es évek végétől a es évek végéig rendkívül szigorú tervezési rend és agyonszabályozott rovat-tétel felhasználási és maradványkezelési szabályozás között kellett a színházaknak dolgozniuk. Ennek eredményeképpen nőtt a színházak gazdálkodási szabadsága, amelyre szüksége is volt az intézményeknek, hisz a közösségi támogatás reálértékének fokozatos csökkenése miatt saját bevételeik növelésére kényszerültek.

Lényegében megszűnt a korábbi évtizedekre oly jellemző agyonszabályozottság, a jogszabályok egyik fő törekvése az intézményi önállóság növelése volt.

Megszűnt a jegyárak szabályozása, a rovat-tételek közötti átjárás szinte teljesen szabaddá vált. Ugyanakkor a maradványérdekeltség továbbra is költségvetési lehetőség a gazdálkodás hatékonyságát, hisz az esetleges nyereség pénzmaradvány, később előirányzat-maradvány felhasználásának bizonytalansága az adott évi felélésre kényszerítette a színházak vezetését.

A költségvetési intézményi szabályozás es évek elejétől napjainkig jelentős és gyakran nem egyértelmű változásokon ment át. Egyrészt szigorodtak a rovat-tétel, később előirányzat-felhasználás szabályai, másrészt, a hatalom ha rövid költségvetési lehetőség is megpróbálta az üzleti szellemet is érvényesíteni, harmadrészt pedig több kérdésben a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos önkormányzatok döntésére bízta, hogy a költségvetési intézményi alapkorlátokat betartva milyen mértékben biztosítja a gazdálkodás szabadságát.

Történt kísérlet a több évi költségvetés biztosítására is. Gondoljunk csak arra, milyen tizedmásodperces pontossággal kell megszólalni egy végszó után, meggyulladni egy lámpának, vagy megszólalni egy csengőnek. Költségvetési lehetőség színházi előadáshoz és előadásban több tucat, de akár több száz ember munkáját kell tökéletesen összehangolni ahhoz, hogy a néző a legnagyobb hőfokon élvezhesse az előadást.

Költségvetési intézmény és/vagy nonprofit gt.?

A költségvetési tervezés egy olyan jogszabályokon alapuló tervezési metodika, amely kiemelt és részelőirányzatok szerinti bontásban határozza meg a színház költségvetését. A szabályszerű költségvetésből csak költségvetési lehetőség transzformációk végrehajtása után derül ki, hogy a gazdálkodás szempontjából fontos kiadások és bevételek milyen költségcentrumokat terhelnek.

Vagyis az, hogy a kormányrendelet által előírt gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség megvalósul-e költségvetési lehetőség házfenntartásban és a produkciókban szakmai tevékenységbencsakis külön csoportosítás és számítások után derülhet ki. Tervmódosítás, előirányzat módosítás: A színház, éppen amiatt, mert tevékenysége döntő részét emberek és élőben hogyan lehet pénzt keresni autóval, egy rendkívül érzékeny, ideges, gyakran hisztis egyének, csoportok egysége.

A színházi évad, de ugyanúgy az előadások létrejötte folyamán gyakran előfordul, hogy az alkotófolyamat az előre elképzelttől más irányt vesz. Ennek következtében az előre megtervezett kiadások helyett más előirányzatok terhelésére kerül sor.

A költségvetés Mit jelent az államháztartás fogalma? Az állam gazdálkodási rendszerét vagyis azt a tevékenységet, amely során az állam bevételeit beszedi, és összegyűjti az állami költségvetésbe, hogy azt felhasználja majd kiadásai teljesítésére államháztartásnak nevezzük. Az állam bevételei: adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, belső kölcsönök, külföldi kölcsönök.

A színház élő, organikus egység, amely - az alkotómunka színvonalától és érettségétől függően - gyakran nem elképzeléseink szerint alakul. A tervezés metodikájához hasonlóan szigorú a terv, vagyis az előirányzatok módosításának a folyamata is. Bevételi többletek felhasználása A közösségi támogatás reálértékének csökkenése miatt a színházak egyre jobban rákényszerülnek arra, hogy saját bevételeiket növeljék.

A jegybevételt növelhetjük az előadásszám, a kihasználtság egy előadás nézőszáma és a jegyár növelésével. A három tényező közül csupán az első kettőnek vannak természetes korlátai, a jegyárnak pedig a fizetőképes kereslet, amely Éppen ezért az egyéb bevételek növelése egyre fontosabb tényezője lesz a színház forrásainak.

Tanulmányok

Az előbbiekhez hasonló a jogi helyzet a többletbevételek felhasználása tekintetében is. Az államháztartásról szól Törvény költségvetési lehetőség Áht. Vagyis az önkormányzat dönthet arról, hogy a színház által megkeresett többletbevétel hogyan és milyen mértékben használható fel kiadási előirányzatok módosítására. Vezetői és alkalmazotti érdekeltség Az egyre nehezebbé váló gazdasági és jogi körülmények között a színházvezetők és pénzt keresni a véleményekből egyre nagyobb erőfeszítéssel tevékenykednek színházaik fennmaradása érdekében.

Sem a vezetői, sem az alkalmazotti színházi illetmények nincsenek arányban ezzel a nagyfokú erőfeszítéssel. Gondoljunk arra, hogy a színházi átlagbérek minden évben alatta maradnak mind a versenypiaci, mind a közalkalmazotti átlagbéreknek. A színházigazgatók több százmilliárdos vagyon működtetéséért és több tíz milliárd közösségi támogatás elköltéséért felelnek, így a versenypiaci nagyságrendnek arányoknak megfelelő érdekeltségük komoly ösztönző lehet ebben a hatalmas munkában. Az előző pontokban leírt előirányzat-módosítási, bevételi többlet és előirányzat-maradvány felhasználási lehetőségek egyértelműen bizonyítják, hogy a jogi szabályozás nem tartalmaz olyan érdekeltségi motívumokat, amelyek ösztönöznék a színházak vezetőit a jogszabály 9.

hogyan lehet pénzt keresni egy bitcoin pénztárcán

Az anyagi érdekeltség keretébe tartozó jutalom nagyságát a Korm. Finanszírozási biztonság A közösségi támogatással működő költségvetési színház feladatát csak abban az esetében tudja a jogszabály által is előírt gazdaságossággal, hatékonysággal és eredményességgel végezni, ha bemutató- és műsortervét több évadra előre elkészíti.

Ehhez a saját és a többi színház elhatározásán kívül az szükséges, hogy a színházak pénzügyi biztonságban érezzék magukat, vagyis tudják, hogy a következő évben mennyi közösségi támogatással számolhatnak.

A költségvetési intézmény finanszírozási biztonsága annyi időre vonatkozik, költségvetési lehetőség időre meghatározza az önkormányzat a közösségi támogatását. Ez jelenleg egy költségvetési év, amely egy naptári évet jelent. A színházi évad és a naptári év közötti különbségekből következően a színházi vezetésnek úgy kell a következő évad II. Az Áht. Külső források bevonása A nyilvánvaló pénzügyi érdekeltségen túl a színháznak ugyanúgy, mint a piac többi szereplőjének egyre fontosabbá válik, hogy az alaptevékenységen kívül más viszonyokban is kommunikáljon társadalmi és gazdasági partnereivel.

Ennek egyik formája adományok elfogadása és adása. Az adomány kockázatokat nyitott opciókkal tévesztendő össze a szponzorációval, amely mindig valamilyen ellentételezést igényel. A jogszabályok szigorúan rögzítik, hogy a költségvetési intézmények bevételei milyen formából származhatnak. A Korm. Ugyanakkor az adományok elérése érdekében az adományozókat sem ez, sem más jogszabály nem létesíti előnyben.

Munkaerő-foglalkoztatás A színház lényege a színész. A színház humán erőforrás-igénye messze meghaladja szinte minden költségvetési ágazat emberi erőforrás igényét. Minden technika elavul egyszer, ám az élő emberi hang, test és mozgás örökké izgalmas marad és költségvetési lehetőség a másik ember számára. Éppen ezért különös jelentőségű a színházak számára a színészek és a kisegítő személyzet alkalmazása. A jelenlegi jogszabályok alapján költségvetési színházban alkalmazott csak közalkalmazotti jogviszonyban lehet.

Természetesen vendégművészként, vagy megbízottként a legtöbb színházi munkakör betölthető, ám rendkívül vigyázni kell arra, nehogy hibát találjon a munkaügyi felügyelet. Komolyan esik latba, hogy az esetleges központi költségvetési lehetőség is csak a közalkalmazottak részesednek.

A közalkalmazottak jogállásával foglalkozó törvény számos olyan jogértelmezésre ad lehetőséget, amelyek nincsenek harmóniában a színház munkafolyamat különösségeivel. Egy színház esetében ez a tervezett bemutatók és előadások megtartását, a tervezett nézőszám elérését és a költségvetés megvalósítását jelenti.

A szövegkörnyezetből azonban azt is feltételezhetjük, hogy a jogszabályalkotó a teljesítményen többletbevétel-elérést, illetve kiadás-csökkentést is értett, vagyis a jutalom kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll. Ugyanakkor a gyakorlatban jól tudjuk, hogy a fővárosi önkormányzattól eltérően sem a kerületi, sem a vidéki önkormányzatok nem állapítanak meg a színházigazgatóknak éves prémiumfeladatokat.

Mind a közösségi színházak, mind költségvetési lehetőség magánszínházak között egyre többen szerették volna tevékenységüket rugalmasabb, hatékonyabb, gazdaságosabb, így eredményesebb formában megvalósítani. A fővárosban az elmúlt tíz évben - lényegében a színházak vezetésével egyetértésében - sorra alakultak költségvetési lehetőség a színházak közhasznú társasággá.

Ennek eredményeképpen ma a fővárosi színházak több mint fele, már nem költségvetési intézményként, hanem közhasznú társságként működik.

kereskedő szabályai a sikeres kereskedéshez

A közhasznú társaságot, mint formát a közgazdászok és jogászok egyszerűen a korlátolt felelősségű társaság non-profit formájaként jellemzik. Eddig az időpontig vagy megszűnnek, vagy átalakulnak valamilyen non-profit társasági formává valószínű a korlátolt felelősségű társaságok lesznek többségben.

A kht Formában működő színházak vezetői úgy látják, hogy az átalakulás lényegi változásokat nem fog hozni gyakorlati életükben. A közhasznú társasági formában működő színházak vezetői kifejezetten elégedettek a működési forma biztosította előnyökkel. Ha választhatnának, továbbra is e mellé tennék le voksukat. Költségvetési lehetőség, hogy megértsük döntésük mozgatórugóit, a továbbiakban áttekintjük a non-profit gt.

Ahol a szövegben törvényt vagy jogszabályt említünk ott az 1. Tervezés A npgt-nek évi tevékenysége megtervezéséhez üzleti tervet kell készíteni. Az üzleti terv időtartama Magyarországon a naptári év, amelyet a tulajdonos a közszolgáltatási közhasznú szerződés időtartamának megfelelően változtathat.

Amennyiben a közhasznú szerződésben a közösségi támogatás például 3 évre van meghatározva, úgy célszerű az üzleti tervet is 3 évre elkészíteni, majd évente felülvizsgálni és szükség esetén költségvetési lehetőség. Az üzleti terv tartalmát jogszabály nem írja elő, ám a tulajdonosok, szakkönyvek és hitelintézetek gyakran szigorúan meghatározzák a tervek kötelező tartalmát.

A színházi üzleti terv leggyakrabban előforduló fejezeti a következők: vezetői összefoglaló, bemutató- műsorterv általában nem naprakészen, hanem az új és repertoáron lévő produkciók várható előadásszámávalpénzügyi terv gyakran likviditási tervvel együttmarketing terv.

A pénzügyi terv bontása általában a következő: házfenntartás rezsi dologi és személyi kiadásai költségtípusonként, szakmai kiadások premierig felmerülő kiadások, esti kiadásokköltségvetési lehetőség kiadásai, vezetés kiadásai, támogatás, saját bevételek.

mely bináris opciók megbízhatóak

Tervmódosítás egyszerűsége és gyakorlati hasznossága Általában a színházak maguk dönthetnek az üzleti terv módosításáról, legyen szó belső átcsoportosításról vagy a kiadási és bevételi főösszeg módosításáról. A tulajdonost csak költségvetési lehetőség az esetben kell tájékoztatni, ha a szakmai tevékenység mérőszámainak bemutatószám, előadásszám, nézőszám teljesítése veszélybe kerül. A tulajdonos meghatározhatja a kht. Érdekeltségi rendszerek működtetésének könnyűsége és egyértelműsége Mivel az üzleti tervben a kiadásokat és bevételek pontosan elkülönítettük és meghatároztuk, már nem nehéz a vezetőkre vonatkozó konkrét és reményeink szerint hatékony érdekeltségi rendszer kidolgozása és alkalmazása sem.

Az érdekeltség egy részét költségvetési lehetőség a teljesítéshez kötni, vagyis akkor kerül kifizetésre, ha megtörténik valaminek a teljessé tétele, vagyis teljesítése. Ilyen területek a jegy- és bérletértékesítés, a szabad kapacitások kihasználása, szponzorbevételek, a bemutató- és műsorterv teljesítése, a színház technikai működőképességének biztosítása, és így tovább. Bizonyos területeken természetesen érdemes a túlteljesítést is bevonni az érdekeltségbe: a jegy-és bérletbevétel, szponzorbevételek.

Az ügyvezető igazgató prémiumfeladatát a tulajdonos határozza meg. Külső források igénybevétel A npgt, átmeneti likviditási problémájának a pénzkeresés titkos módjai, mint gazdasági társaság a kht-hoz hasonlóan hitelt is vehet fel. A tulajdonos általában a hitel nagyságának függvényében felügyelő bizottsági vagy taggyűlési hozzájárulást szokott előírni. A npgt forma a költségvetési lehetőség intézményhez képest jóval előnyösebb feltételeket biztosít a külső adományozók érdekeltségébe.

Tartós költségvetési lehetőség esetén a kedvezmények tovább nőnek. Jogi különbséget nem találhatunk az intézmény, illetve a npgt szponzorációjának lehetőségeiben. Mértékadó szponzori vélemények azonban arról tanúskodnak, hogy a vállalkozások jobban szeretnek szponzorként olyan szervezetekhez csatlakozni, amelyek szintén gazdasági társaságként működnek, és így elszámolásaik megfelelnek a vállalkozói standardoknak.

Tovább növeli a támogatást, hitelt vagy befektetést adók bizalmát, hogy a npgt-nek, mint közhasznú szervezetnek minden üzleti évről közhasznúsági jelentést kell készíteni, amelyet saját honlapján közzé kell tenni.

Természetesen a közhasznúsági szerződés is nyilvános, hisz abba a cégbíróságon bárki betekinthet. Munkaerő-foglalkoztatottság A npgt a gazdasági társaságokhoz hasonlóan a Munka Törvénykönyve alapján alkalmazza dolgozóit.

Az MT-ben rögzített jogi eszközök és paraméterek sokkal inkább kedveznek a lazább és működésében - természetéből következően - gyakran hektikus színházi világnak, mint a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény.