Tűz lehetőség mi ez


tűz lehetőség mi ez

A kivonulás rendje A tűzoltás vezetésének átadása-átvétele A tűzoltás vezetését végzők jogai és kötelességei Annak indokoltsága esetén gondoskodik a biztonsági zóna határának, ellenőrző áteresztő pontok jelöléséről, a kiürítés végrehajtásáról, a biztonsági zónán belüli mozgásról.

A háttér feladatainak szakszerű ellátása érdekében javaslatot tesz az általa szükségesnek tartott további beosztások létrehozására, b a tűzoltás vezetésében közreműködő, hatáskörébe tartozókat kijelölni, c a folyamatos oltóanyag-ellátást biztosítani, d a gépjárműfecskendők teljesítőképességét figyelembe venni, e kijelölni a tömlőőröket, feladatukat meghatározni, f a folyamatos üzemanyag-ellátást biztosítani, a működő felszerelések hibáinak, működési zavarainak elhárítására intézkedni, g a háttér hírforgalmát megszervezni, ha nincs törzstiszt.

Tennivalók tűz esetén

A tűzoltási folyamatban közvetlenül résztvevők és a tűzoltással kapcsolatos tevékenységet végzők kötelességei A tűzjelzés és a riasztás A riasztást az annak elrendelésére jogosult személynek a riasztólámpa működtetését követően az arra rendszeresített hang- és vizuális jelek vagy élőszó alkalmazásával kell elrendelni.

Az állandó készenléti jellegű szolgálattal rendelkező katasztrófavédelmi szerv riasztott szere a riasztáskori tartózkodási helyét kettő percen belül köteles elhagyni, a vonulást megkezdeni.

tűz lehetőség mi ez

A csere-felépítményes gépjárművek riasztási normaideje hat perc.