Rövid szó


Főoldal Rénhírek Hosszú és rövid Miből tudjuk megállapítani, hogy hosszú-e egy magánhangzó? Hosszú-e a magyarban az [é] és az [á]? És ha igen, vajon az [e] és az [a] hosszú párjai-e? Tetten érjük két új magyar magánhangzó születését, és látni fogjuk a nyelvtan és a fizika összecsapását. Szigetvári Péter Egy magánhangzó lehet felső nyelvállású azaz zárt, [i], [í], [ü], [ű], [u], [ú]középső nyelvállású rövid szó, [é], [ö], [ő], [o], [ó] vagy alsó nyelvállású azaz nyílt, [a], [á].

Lehet elölképzett azaz magas, [i], [í], [ü], [ű], [e], [é], [ö], [ő] vagy hátulképzett azaz mély, [u], [ú], [o], [ó], [a], [á]. Továbbá lehet ajakkerekítéses [ü], [ű], [u], [ú], [ö], [ő], [o], [ó] vagy ajakréses [i], [í], [e], [é], [a], [á] — ezek közül az [a] helyzete vitatható, sokan rövid szó tartják. Lehet továbbá egy magánhangzó rövid vagy hosszú.

Hosszú és rövid

Az előzőekhez képest a hosszúság viszonylagos tulajdonság. Nem mondhatjuk, hogy ms-ig rövid egy magánhangzó, afelett meg hosszú. De akkor mi alapján döntjük el egy adott magánhangzóról, hogy hosszú-e vagy rövid?

rövid szó

Hosszú vagy rövid? Forrás: iStockphoto Mihez képest? Önmagában egy magánhangzóról nem tudjuk eldönteni, hogy hosszú-e vagy rövid. Ezt csak az adott nyelv más magánhangzóihoz képest, valamint az adott magánhangzónak az adott nyelvben való viselkedése alapján lehet rövid szó.

A magyar zúg szó magánhangzójára azért mondjuk, hogy hosszú, mert létezik egy másik szó, a zug, ami csak a magánhangzójának rövid szó különbözik az előzőtől. Ugyanezt már nem mondhatjuk el a méz és mez különbségéről: itt a két magánhangzó nem csak hosszúságban különbözik, hanem a nyelvállásukban is: az [é]-t zártabb, az [e] nyíltabb.

Fennállhatna tehát az a helyzet, hogy mindkettő magánhangzó rövid vagy épp hosszú. Hogy az [é]-t mégis hosszú magánhangzónak tartjuk, annak a viselkedése az oka.

rövid szó

Tessék viselkedni! A magyarban bizonyos tövekben váltakoznak a rövid és hosszú magánhangzók: úr—urak, húsz—húszas [huszas] figyelem: nem a helyesírásról beszélünk, hanem a kiejtésről. Ugyanebbe a mintába illeszkednek a következő szópárok is: kéz—kezek, mész—meszes, nyár—nyarak. Ha az [ú]:[u] párt hosszú—rövid párnak tartjuk, akkor ezek az adatok alapján ezt kell tennünk az [é]:[e] és az [á]:[a] párokkal is.

Ugyanakkor, ha a viselkedésüket tovább vizsgáljuk, van érv arra is, hogy az [é]-t és az [á]-t rövid magánhangzónak tekintsük.

Tövön belüli mássalhangzó-kapcsolat előtt nem jellemző, hogy [í], [ű], [ú], [ő], [ó] forduljon elő.

rövid szó

Vannak ilyenek, mint bóvli, dűzni, tószt, de ezek kivételes alakok. A kín-t, bűz-ben, hús-tól, hős-höz, pók-nál nem számít, mert ezekben a mássalhangzó-kapcsolatnak csak az egyik tagja tartozik a tőhöz.

RÖVID szó jelentése

Az [é] és az [á] ezzel szemben teljesen szabadon előfordul egy tövön belüli mássalhangzó-kapcsolat előtt is: fánk nem csak fá-nk! A legnyugatibb nyelvjárások nem is ismerik ezeket a különbségeket. Rövid szó a tartalmas szavakat nézzük, a budapesti köznyevben sincs szembenállás például szó végén: az első szótagban kizárólag hosszú pl. Ennek magyarázatát alább áruljuk el, olvasson tovább! Mássalhangzó előtt pedig gyakori a szabad váltakozás: a hosszú és rövid szó rövid változat is előfordulhat ugyanabban a szóban.

A hosszú—rövid váltakozást nem csak egy tő különböző alakjaiban figyelhetjük meg pl. Ez a bizonytalanság a zárt magánhangzók esetben a legelterjedtebb, aki még látott mechanikus írógépet magyar billentyűzettel, megfigyelhette, hogy nincs is rajta Rövid szó, Ű és Ú betű.

Magyar nyelvi szórekordok listája

Ha úgy tetszik, ezek a legfeleslegesebb magánhangzó-betűk. Ezen még T sincs! Forrás: Szigetvári Péter A középső magánhangzóknál is megfigyelhetünk ilyen váltakozást, bár ez kevésbé gyakori: házból [házból] vagy [házbol], tűzről [tűzről] vagy [tűzröl], posta [pósta] vagy [posta], kórház [kórház] vagy [korház], sőt körút [kőrút], [kőrut], [körút] vagy [körut].

rövid szó

Ilyen váltakozást az [á]:[a] és az [é]:[e] párok esetében szinte sosem találunk. Azaz míg az [í]:[i], [ű]:[ü], [ú]:[u], és kisebb mértékben az [ő]:[ö], [ó]:[o] párok esetében a hosszú—rövid szembenállás felszámolódása jellemző a mai magyar köznyelvre, az [é]:[e] és [á]:[a] párokat ez a folyamat egyáltalán nem érinti.

rövid szó jelentése oroszul

Ez pedig azt jelenti, hogy az [é]:[e] és az [á]:[a] nem is hosszú—rövid párok, de legalábbis nem úgy azok, mint a többi ilyen pár. Új magánhangzók születnek? A helyesírás ezt még? Pótlónyúlásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy hang eltűnését egy másik szomszédos hang megnyúlása kíséri: pl.

Rövid szó jelentése

Az erre, arra névmások ejtéseként egyre ritkábban hallani az [erre], [arra] hangsorokat. Ehelyett legtöbben ezt ejtjük: [eere], [aara]. Azonban ezt a két szót senki nem ejti sem úgy mint ezeket: ér-e vagy é-reára, sem úgy mint ezeket: rövid szó, ara. Hasonlóan nyúlhat más magánhangzó is ebben a helyzetben.

Az orra szóban például szintén ejthetünk rövid [r]-t és előtte hosszú magánhangzót.

Terminológia[ szerkesztés ] A fenti terminológia mellett létezik olyan felosztás is, ahol a felső kategóriát a szóösszevonások blend alkotják, és ezek közé sorolják a mozaikszókat acronym és a szóalakvegyüléseket portmanteau. A magyar helyesírás szabályai a Magyar grammatika említett felosztását tükrözi. A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé, tébécé, tévé. A szóösszevonások[ szerkesztés ] Azok a mozaikszók tartoznak ide, amelyek rövid vagy rövidített szavakból, kisebb-nagyobb szórészletekből, esetleg részben kezdőbetűkből alakultak ki. Az egyéb mozaikszók[ szerkesztés ] Ebbe a csoportba olyan intézménynevek tartoznak, amelyek az egész kifejezés értelmét tömörítve adják vissza a főbb tagjaik jellemzően a rövid szó és a termék- vagy tevékenységnév rövid alkalmazásával, pl.

Azonban csak vájt fülűek tudnak különbséget tenni az így ejtett orra és az óra között. Ez azért van így, mert a hosszú [ó] és a rövid [o] minőségében sokkal közelebb van egymáshoz, mint az [á] és az [a], illetve az [é] és az [e].

Aminek hossza, vagyis hosszmértéke más testhez, vagy térhez viszonyítva, ezénél kisebb, vagy bizonyos célhoz képest nem elegendő hosszú. A sing rövidebb a rőfnél.

A fa és a ma kivételével tartalmas szó nem állhat egyetlen rövid magánhangzóból, vagy egy mássalhangzót követő rövid magánhangzóból. Ezért hosszú az egy szótagú szavak végén a magánhangzó. A betűnevek tartalmas szavak, ezért muszáj, hogy a magánhangzó-betűk neve hosszú magánhangzó legyen.

A betűnevek viselkedése is árulkodó. Az i betűt [í betü]-nek nevezzük, az [i betü] ejtés az iskolai tanítónénit juttatja az eszünkbe. Megállapíthatjuk, hogy a betűk neve mindig hosszú magánhangzó.

rövid szó

A konzervatívabb beszélők az MTA betűszót [emtéá] alakban ejtik, a nyelv változását jobban követők ejtése viszont [emtéaa]. Ezt legtöbben [eetéer]-nek ejtjük, de vannak, akik következetesen [étéer]-t mondanak. Az ő hagyományosabb ejtésük még őrzi a régi [a]:[á] és [e]:[é] rövid-hosszú megfelelést, az újabb ejtés viszont az [a]:[aa] és [e]:[ee] párokat használja.

  • Rövid szó jelentése oroszul » DictZone Magyar-Orosz szótár
  • Что помогло бы мне? - сказал Беккер.
  • Token jack
  • RÖVID szó jelentése
  • Mennyit lehet keresni bitcoinon naponta

Nyelvtan kontra fizika Természetesen nem mindig találunk hosszú—rövid váltakozást ezek előtt a toldalékok előtt sem: méz—mézes, sáv—sávot, hír—híres, bűz—bűzös.

A magyar nyelvtan rendszere ne valami könyvre, hanem a beszélő fejében élő rendszerre gondoljunk!

Nagy és közepes méretű szőnyegek

Ostoba nyújtás Forrás: iStockphoto Mindez természetesen nem csak a magyarra jellemző sajátosság. Volt már szó az ógörög magánhangzó-rendszer hasonló vonásáról.

Most angol példákat hozunk. Figyeljük meg, a konzervatív helyesírás ugyanazt a betűt használja ezekben a párokban. Az újabb keletű magánhangzó-nyúlások és -rövidülések azonban már nem veszik figyelembe a nyelvtan diktálta hagyományos hosszú—rövid párokat. Valamint a szóvégi [dzs] helyett ejthetünk [cs]-t is.

Mindhárom esetben — az angolban, az ógörögben és a magyarban is — azt látjuk, hogy a nyelvtan váltakozások lehetőség az opció választására révén őrzi a korábbi nyelvállapot hosszú—rövid párjait, azonban a közben odébbtolódott magánhangzók fizikai tulajdonságaik miatt már más párokat követelnek ki maguknak. Kapcsolódó tartalmak:.