Új megközelítés a kereskedelemben


Ezt világszerte számos kereskedelmi partnerségünk és a Kereskedelmi Világszervezet WTO által megtestesített többoldalú rendszerben való határozott elkötelezettség is bizonyítja.

Feliratkozás hírlevélre

A jelenlegi kihívások fényében az EU-nak meg kell ragadnia az alkalmat, hogy aktívan megszólítsa a partnereket szerte a világban annak érdekében, hogy globális összefüggésben ambiciózus kereskedelmi menetrendet követhessen. A kereskedelempolitika fontos pillér, amely kiegészíti a külpolitikát, valamint a belső és külső biztonságot, előmozdítja a globális fejlődést és eljuttatja az európai értékeket a globális színtérre, erősíti az Unió stratégiai partnerségeit és segíti új szövetségek létrehozását.

Alakítani szeretnénk a globalizáció és szeretnénk bevonni a polgárokat A globalizáció és a nyitott piacok következtében jelentősen javult az életszínvonal és csökkent a szegénység az Európai Unióban és az egész világon. A globalizáció előnyeinek egyenlőbb megosztása érdekében folyamatosan elkötelezettek vagyunk az uniós kereskedelempolitika formálása iránt. A mai globális értékláncokon belül importáló és exportáló európai vállalatok versenyképességet, munkahelyeket és növekedést teremtenek, a fogyasztók számára pedig nagyobb választékot és alacsonyabb árakat eredményeznek, miközben a polgárok igényeit szolgálják.

Elkötelezettek vagyunk a szabad, szabályokon alapuló és értékalapú kereskedelem mellett, szándékunk fenntartani az egyenlő versenyfeltételeket, megőrizni és előmozdítani a magas szintű uniós szabványainkat — mint szabványalkotót a nemzetközi kereskedelem kovácsolásában —, valamint előmozdítani a demokrácia és az emberi jogok alapvető elveit a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében. A versenyképesség és az export világszerte történő javítása kulcsfontosságú az új munkahelyek biztosításához.

Ugyanakkor minden esetben biztosítani fogjuk közszolgáltatásaik és szolgáltatásaink védelmét, valamint az új megközelítés a kereskedelemben szolgáltatások kizárását. A polgárok bevonása érdekében arra kérünk minden érdekelt felet, hogy alakítson ki jobb kommunikációs stratégiát az Unió kereskedelempolitikájáról.

Átláthatóságot és nyitottságot szeretnénk a tárgyalások minden szakaszában, de a legjobb tárgyalási eredmények elérése érdekében szükség esetén védjük a titoktartást. A kereskedelempolitika az Unió egyik fontos hatásköre.

új megközelítés a kereskedelemben

E tekintetben az Európai Bíróságnak a Szingapúrral új megközelítés a kereskedelemben szabadkereskedelmi megállapodásról szóló véleménye megerősítette az Európai Parlament demokratikusan legitim szerepét, és tisztázta az EU általános hatásköreit.

Képviselőcsoportunk üdvözli a kereskedelmi megállapodások általános jövőbeni szerkezetéről szóló tanácsi javaslatot. Felhívjuk a Bizottságot arra, hogy a végleges megállapodások aláírásra és megkötésre történő előterjesztésekor, a Tanácsot pedig arra, hogy a jövőbeni megállapodások aláírásáról és a megkötéséről történő határozathozatalkor maradéktalanul tartsák tiszteletben az EU és tagállamai közötti hatáskörmegosztást.

Értékalapú kereskedelempolitikát és a fenntartható fejlődés előmozdítását szeretnénk Felelősségteljes, értékeken és szabályokon alapuló kereskedelempolitikát új megközelítés a kereskedelemben. A kereskedelempolitikát azonban nem szabad túlterhelni olyan kérdésekkel, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a nemzetközi kereskedelemhez. Az EU kínzás elleni rendeletének, a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló új uniós rendeletnek, valamint új megközelítés a kereskedelemben kettős felhasználású termékek kivitelére vonatkozó ellenőrzésekről szóló uniós rendelet még folyamatban lévő átdolgozásának sikeres felülvizsgálata hozzá fog járulni az emberi jogok megerősítéséhez és a javuláshoz a helyszínen, miközben az európai vállalatok elkerülhetik a bürokratikus terheket.

A fenntartható fejlődést az európai, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni AKCS érdekeket ötvöző gazdasági partnerségi megállapodások tárgyalásával, a fejlődés regionális integráció előmozdítása révén való ösztönzésével, a kereskedelem és a beruházások lehetőségeinek megteremtésével, a gazdasági kormányzás javításával és a szegénység csökkentésével szeretnénk elősegíteni.

Az EPP Képviselőcsoport üdvözli azokat a javaslatokat, amelyek célja az EU Afrikával való partnerségének megerősítése egy, a kontinens és kontinens közötti átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hosszú távú perspektívájában.

Támogatjuk a következő többéves pénzügyi keretben a megfelelő projektekre rendelkezésre álló finanszírozás növelését célzó terveket, hogy azok növeljék az EU-val folytatott kereskedelmet, és lehetővé tegyék annak teljes körű kiaknázását, valamint ösztönözzék az állami és magánberuházásokat, a munkahelyek teremtését és az oktatást.

A kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetek az uniós szabadkereskedelmi megállapodásokban megfelelő és hatékony eszközök a vonatkozó nemzetközi munkaügyi és környezetvédelmi normák előmozdítására, az emberi jogi elvek általános terjesztésére és új megközelítés a kereskedelemben jó kormányzásra a civil társadalom párbeszéden és együttműködésen alapuló szoros bevonásával.

A kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó meglévő rendelkezések kötelező érvényűek és átfogóak; megerősítik a multilaterális rendszert, és külön, kölcsönösen elismert vitarendezési mechanizmus hatálya alá tartoznak. Üdvözöljük a Bizottság informális dokumentumát, amely hatékonyabbá teszi az uniós kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek végrehajtását és érvényesítését. A szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalások támogatásakor a multilaterális megközelítést részesítjük előnyben Véleményünk szerint továbbra is a WTO-n belüli multilaterális kereskedelmi rendszer biztosítja messze a legjobb keretet a jogállamiság szerinti globális szabad- és tisztességes kereskedelem megvalósításához.

A szabadkereskedelmi megállapodások szükségesek, de csak a második legjobb megoldást jelentik. Arra számítunk, hogy a WTO-menetrendet teljes mértékben támogatják, miközben minden területen megtartják magas szintű európai szabványainkat. Kellőképpen figyelembe kell venni az uniós termelők érdekeit, többek között a legkülső régiókban élőkét, valamint az Unióval kapcsolatban álló tengeren túli országok és területek érdekeit.

Továbbra is határozottan elkötelezettek vagyunk egy kötelező vitarendezési rendszer mellett, valamint egy független fellebbezési testület új megközelítés a kereskedelemben, amelyek döntő fontosságúak a WTO megfelelő működése szempontjából. Ezért aggódunk a WTO Fellebbezési Testületének nyitott kinevezéseivel kapcsolatban, és arra kérjük a nemzetközi partnereinket, hogy oldják fel a Fellebbezési Testület új bírái kinevezési folyamatának útjában álló akadályokat.

Ugyanakkor készen állunk arra, hogy nemzetközi partnereinkkel továbbra is megvitassuk a WTO lehetséges fejlesztéseit.

Ezért az EU és az USA közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló közelmúltbeli politikai megállapodást jó alapnak tekintjük ahhoz, hogy szorosan együttműködjünk hasonlóan gondolkodó partnerekkel a WTO megreformálásában és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelésében. Támogatjuk a Bizottságot abban, hogy átfogó megközelítést javasoljon a WTO működésének kulcsfontosságú területeken való korszerűsítésére és megerősítésére, beleértve az olyan jelenlegi kihívásokat kezelő új szabályokat, mint az ipari támogatások, a szellemi tulajdon és a kikényszerített technológiatranszfer, valamint a fejlesztés új megközelítése.

Új jövőképet szeretnénk adni az erős transzatlanti kapcsolatunknak Az Egyesült Államok az Unió kulcsfontosságú stratégiai partnere.

Harmonizált szabványok, direktívák

Közös értékeken osztozunk, és a világ legintegráltabb gazdasági kapcsolatait ápoljuk. A nemzetközi rendszer folyamatos átalakulása és a ránk váró kihívások még inkább kiemelik a transzatlanti kapcsolat fontosságát a béke, a biztonság és a stabilitás biztosításában.

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről TTIP szóló tárgyalások befagyasztását követően új lendületet kell adnunk partnerségünknek, hogy együtt formálhassuk a Ezért úgy véljük, hogy Juncker elnök és Trump elnök Osztjuk az azzal kapcsolatos aggályokat, hogy a működő nemzetközi kereskedelmi rendszer, az innováció és a fenntartható növekedés biztosítása érdekében kulcsfontosságú ágazatokban többletkapacitások jelentkeznek.

Ezért alapvető fontosságú, hogy az EU és az USA folytassa az együttműködést és erősítse az együttműködést több fórumon, többek között a globális fórumon, hogy közös alapot találjanak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban, és megelőzzék a jövőben a transzatlanti kapcsolatok negatív befolyásolását.

Más kapcsolódó tartalmak

Úgy véljük, hogy a jelenlegi amerikai kormány által az acélra és alumíniumra kivetett behozatali vámok általános bevezetése nem megfelelő megoldás a többletkapacitás problémájára. Határozottan támogatjuk a Bizottságot annak biztosításában, hogy az EU érdekei teljes mértékben védve legyenek, figyelembe véve minden egyéb protekcionista intézkedést is — beleértve azokat is, amelyek megkérdőjelezik a közös agrárpolitikát —, valamint az autóiparra kivetendő lehetséges díjak folyamatos vizsgálatát.

Politikai megállapodás fényében mindkét felet arra sürgetjük, hogy dolgozzanak a díjak kérdésének megoldásán, és tartózkodjanak új díjak bevezetésétől. Támogatjuk a keleti szomszédságban lévő partnereinkkel való mélyrehatóbb kereskedelmi kapcsolatokat Tudatában vagyunk annak, hogy stabil, demokratikus és virágzó kelet-európai szomszédságpolitikát kell létrehozni, és támogatni kell a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat, amelyek a kereskedelmi kapcsolatok és a gazdasági fejlődés korszerűsítésére szolgáló keretet kínálnak a keleti partnerségben együttműködő partnereink számára.

Sürgetjük a Georgiával, Moldovával, illetve az EU és Ukrajna között kötött társulási megállapodások gyors és teljes körű végrehajtását, új megközelítés a kereskedelemben tekintettel a kereskedelmi pillérekre.

Ebben az összefüggésben korai megoldást keresünk az EU és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán felmerülő kérdések kereskedési robotok rendelése az EU és Ukrajna között, és sürgetjük ezek gyors végrehajtását.

Mélyíteni szeretnénk az EU és a mediterrán térség új megközelítés a kereskedelemben kereskedelmi tárgyalásokat Az Európai Unió és a mediterrán térség közötti kereskedelem nagyszerű kilátásokkal kecsegtet.

Támogatjuk a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséggel kapcsolatos tárgyalások megkezdését a mediterrán térség bizonyos országaival, valamint a folyamatos megbeszéléseket a nem vámjellegű és a technikai akadályok megszüntetéséről, különös figyelmet szentelve az előírásainknak és az érzékeny termékeknek pl.

Üdvözöljük új megközelítés a kereskedelemben EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás CETA megerősítését A CETA ratifikálására és annak ideiglenes hatálybalépésére úgy tekintünk, mint a mindenki számára előnyös kereskedelmi megállapodás legújabb példájára, valamint a jövőbeli megállapodások tervezetére.

A növekvő protekcionizmus idején a CETA ratifikálása egyértelműen jelzi a világnak, hogy elkötelezettek vagyunk a szabályokon alapuló nyitott kereskedelem mellett, és szabályaink és normáink meghatározásával formáljuk a globalizációt.

A megállapodás megerősíti az EU transzatlanti kapcsolatait a bináris opciók helye befektetés nélkül idők óta szövetséges Kanadával.

Aktívabb és modernebb kereskedelempolitika kialakítását támogatjuk Latin-Amerikával és a karib-tengeri térséggel. A latin-amerikai és a karibi partnerekkel való kereskedelmi kapcsolatok végül is prioritássá váltak az Európai Unió számára, ami abban is kifejeződik, hogy a regionális megállapodások egész rendszere jött létre.

Új módszerrel adóztatnák az online cégeket

Üdvözöljük a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének hatálybalépését, valamint a Kolumbiával és Peruval kötött kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását, amelyet A 14 karibi országgal kötött gazdasági partnerségi megállapodások hatálybalépését fontos lépésnek tartjuk a regionális integráció megőrzése és előmozdítása terén.

Sürgetjük a Chilével kötött társulási megállapodás korszerűsítésére irányuló, folyamatban lévő tárgyalások gyors lezárását, és üdvözöljük a Mexikóval kötött uniós megállapodás átfogó naprakésszé tételéről folytatott tárgyalások lezárását.

új megközelítés a kereskedelemben

A kiegyensúlyozott megállapodás sikeres megkötése szintén elő fogja segíteni a meglévő, túlzott kereskedelmi akadályok megszüntetését, különös tekintettel a magas díjszabásokra, a új megközelítés a kereskedelemben összetettségére és a régió támogatására. Meggyőződésünk, hogy összességében nagy lehetőségek vannak arra, hogy a WTO szabályaival összeegyeztethető regionalizmusmodell alapján, valamint a bizalom és a kölcsönös előnyök szellemében hozzanak új megközelítés a kereskedelemben egy teljes mértékben euro-latin-amerikai régióközi partnerséget.

Egyenlő feltételeket akarunk a Kínával való kapcsolatunkban Kína a világ legnagyobb gazdaságainak egyike. A Kínában végbemenő hatalmas belső fejlődés fontos lehetőségeket kínál az exportunk és a befektetőink számára. Kína legnagyobb kereskedelmi partnere az EU, míg számunkra Kína az Egyesült Államok után csak a második. Az utóbbi években a Kínával folytatott árukereskedelem volumene nagymértékben megnövekedett, így az EU exportja gyorsan növekszik; ennek ellenére az EU-nak rendszeresen jelentős a kereskedelmi hánya.

Ezt részben a fennálló indokolatlan nem tarifális intézkedések, technikai akadályok és a viszonosság hiánya idézik elő. Gazdasági partnerségünk fenntarthatóságának biztosítása érdekében ezeket fokozatosan meg kell szüntetni. Mindaddig, amíg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok továbbra is fennállnak, sürgetjük az uniós piacvédelmi eszközök és az új dömpingellenes módszertan folyamatos és szigorú alkalmazását.

Az EU ugyanakkor tisztességes feltételek és a WTO-kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartása mellett kötelezi el magát a Kínával való kereskedelmi kapcsolatok megkezdése iránt.

Új módszerrel adóztatnák az online cégeket - E-kereskedelem - DigitalHungary

Mindeközben támogatjuk és ellenőrizzük az EU és Kína közötti átfogó beruházási megállapodással kapcsolatos, folyamatban lévő tárgyalásokat azzal a céllal, hogy biztonságosabb jogi keret jöjjön létre a hosszú távú piacra jutás vonatkozásában.

Ebben az összefüggésben továbbra is prioritásaink közé tartozik a kölcsönösség előmozdítása, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, a kapacitásfelesleg kezelése, valamint a vállalkozások és a befektetők megkülönböztetéstől mentes kezelése.

E megbeszélések előrehaladása és az egyéb indokolatlan és a WTO-val nem összeegyeztethető vámtarifák, illetve a nem vámjellegű akadályok fokozatos megszüntetése erőteljes jelzést fog küldeni a Kína által a globális gazdaságban betöltött szerep tekintetében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az EU egységesen lépjen fel Kínával kapcsolatban, és hogy a lehetséges kétoldalú projektek összhangban legyenek a közös európai megközelítéssel.

Támogatjuk a Tajvannal kötendő kétoldalú beruházási megállapodásról szóló tárgyalások megkezdését, és felszólítjuk a Bizottságot, hogy fejezze be az előkészítő munkát annak érdekében, hogy a tárgyalások a lehető leghamarabb hivatalosan megkezdődhessenek. Támogatjuk a Közép-Ázsiára vonatkozó új stratégiát Üdvözöljük a közép-ázsiai országok által az EU-val kötött partnerségi megállapodások keretében elért haladást, mivel jelentős partnerekké váltak.

új megközelítés a kereskedelemben

Hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy végéig javaslatot tegyenek egy új stratégiára az EU globális stratégiájával összhangban. Üdvözöljük az EU és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megerősítését Az EU és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megerősítése fontos mérföldkő, és nagy geopolitikai jelentőséggel bír, mint az EU által valaha tárgyalt legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás megvalósítása.

A gazdasági partnerségi megállapodás mindkét fél számára óriási piaci lehetőségeket nyit meg, számos területen erősíti az együttműködést, megerősíti közös elkötelezettségüket a fenntartható fejlődés iránt, és első alkalommal tartalmaz konkrét kötelezettségvállalást a Párizsi Megállapodás mellett.

új megközelítés a kereskedelemben

Támogatjuk a Bizottságnak a beruházásvédelmi szabványokról és a beruházásvédelmi állásfoglalásról folytatott folyamatos tárgyalásait. Az EPP Képviselőcsoport úgy véli, hogy a Japánnal kötendő átfogó és nagyra törő gazdasági partnerségi megállapodás a legjobb lehetőség az európai vállalatok és polgárok számárahogy teljes mértékben kiaknázzák a Japánnal fenntartott kapcsolataink előnyeit.

Proaktív stratégiát szeretnénk a csendes-óceáni térség pl.

Kell e új megközelítés a marketing tervezésben ?

Az EPP Képviselőcsoport úgy véli, hogy a Szingapúrral és Vietnámmal kötendő szabadkereskedelmi és beruházási megállapodások teljes mértékben képesek arra, hogy élénkítsék kereskedelmi áruforgalmunkat e két ASEAN-országgal, és pozitív hatást gyakoroljanak a növekedésre és a foglalkoztatásra, valamint a mindkét országgal kialakított biztonságos beruházási környezet tekintetében.

Üdvözöljük a tárgyalások közelmúltbeli kezdetét Ausztráliával és Új-Zélanddal az átfogó, kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodás gyors véglegesítése érdekében. Támogatjuk az Indonéziával, Thaifölddel, Malajziával és a Fülöp-szigetekkel jelenleg folytatott tárgyalásokat, és a régióközi szabadkereskedelmi megállapodás következő öt évben való létrehozását.

Szeretnénk alakítani az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat Közös értékeink és történelmünk — többek között az Egyesült Királyság több mint 40 éves uniós tagsága — miatt az Egyesült Királyság továbbra is fontos partner lesz az EU számára.