Demark-elmélet a kereskedési véleményekben


Az Ön részéről történő saját személyes és nem kereskedelmi felhasználás kivételével, Önnek tilos az említett Anyagok bármelyikét módosítania, lemásolnia, továbbítania, forgalmaznia, megjelenítenie, az abból származtatott munkákat létrehoznia, továbbadnia vagy értékesítenie az SC Johnsonnak vagy tulajdonosának az előzetes írásos hozzájárulása nélkül azon Anyagok esetében, amelyek nekünk licenc alkalmazásával engedélyezettek.

Tartalomjegyzék

A Honlapon szereplő bármely Anyag módosítására vagy a biztonsági funkcióink kiiktatására vagy megkerülésére, illetve a Honlap vagy a Honlapon szereplő Anyagok bármely részének az eredetileg szándékolt céltól eltérő bármely más célra történő felhasználására irányuló bármely jogosulatlan próbálkozás szigorúan tilos. Minden további védjegy, márka- terméknév, szolgáltatási védjegy és minden egyéb, nem az SC Johnson tulajdonában lévő jelzés az illető Demark-elmélet a kereskedési véleményekben tulajdona.

Semmi, ami a Honlapon található, nem értelmezendő úgy, mint — vélelmezéssel, perbeni előadás kizárásával vagy egyéb módon — bármely licencnek vagy felhasználási jognak a biztosítása a Honlapon megjelenített bármely védjegy tekintetében az SC Johnson vagy azon harmadik fél írásos engedélye nélkül, amely a Honlapon megjelenített egyéb védjegyek tulajdonosa lehet. Egy termék- vagy szolgáltatási védjegy, illetve logó hiánya bárhol a Honlap szövegében nem testesíti meg az említett név vagy logó tekintetében a bármely, védjeggyel vagy egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogról való lemondást.

Bármely Anyagnak a felhasználása, beleértve az alább meghatározottak szerinti, Elküldött tartalmakat is, saját kockázatra történik.

KORLÁTOZÁSOK A HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOKNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Az SC Johnson fenntartja magának a jogot, hogy a Erődök kereskedése használt vagy ott található bármely és összes tartalom, szoftver, alkalmazás és egyéb elem bármikor, figyelmeztetés nélkül módosulhasson.

JOGOSULTSÁG A Honlap igénybevétele a következőkre korlátozódik: a az Egyesült Államok jogszerűen ott tartózkodó azon lakói, akik legalább 18 évesek vagy nagykorúak a lakóhelyük szerinti joghatóság értelmében, attól függően, melyik jelenti az idősebb életkort, és b az Egyesült Államokon kívül lakó azon egyének, akik jogosultak velünk kötelező érvényű szerződést kötni, ugyanakkor nincsenek ettől eltiltva a lakóhelyük szerinti ország bármely alkalmazandó jogszabálya értelmében.

Tetszése szerint e-mailben vagy a Honlapra feltett értesítések segítségével kommunikálhatunk Önnel. Beleegyezik, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció, amelyet Önnek elektronikusan juttatunk el, eleget tesz minden jogi követelménynek, hogy az említett kommunikáció írásban történjen.

Nem használhat olyan e-mail címet, amelyet már más használ, nem adhatja ki magát másnak, nem tartozhat másik személyhez annak előzetes beleegyezése nélkülnem sértheti senkinek a szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogait, nem lehet közönséges, illetve egyéb módon sértő, különben — kizárólagos mérlegelésünk alapján — bármely indokkal visszautasíthatjuk a jelentkezését.

Amikor regisztrál, minden elküldött adata hiteles, pontos, aktuális és hiánytalan kell legyen.

Demark-elmélet a kereskedési véleményekben

Ha az Ön által az SC Johnsonnak megadott adatok megváltoznak, beleegyezik, hogy velünk a frissített adatokat azonnal közölje.

Az SC Johnson az Ön fiókját megszüntetheti, ha a közölt adatok bármelyikét pontatlannak, hamisnak, elavultnak vagy hiányosnak találjuk.

E-mail címe és az Ön által előállított jelszó képezi majd bejelentkezési adatait, amelyeket bizalmasan kell kezelnie. Ön felelős maradéktalanul egyrészt fiókja minden igénybevételéért, másrészt minden olyan intézkedésért, amelyre fiókjának az igénybevételekor sor kerül, korlátozás nélkül beleértve az említett bejelentkezési adatok bárminemű elvesztésének, ellopásának, illetve jogosulatlan felhasználásának az eredményeként fellépő intézkedéseket is.

Az említett elvesztés, ellopás vagy jogosulatlan felhasználás esetén kizárólagos mérlegelésünktől függ, hogy esetleg milyen további biztonsági kötelezettségeket írunk elő az Ön esetében. Minden Számítógépes letöltést csak saját számítógépén vagy egy az Ön által ellenőrzött számítógépen alkalmazhat, ugyanakkor minden Mobiltelefonos letöltést csak saját mobileszközén vagy az Ön által ellenőrzött Demark-elmélet a kereskedési véleményekben alkalmazhat.

Demark-elmélet a kereskedési véleményekben

Minden Elküldött tartalmat úgy tekintünk, amely nem bizalmas, és nem védett. Az SC Johnsonnak nincs semmilyen kötelezettsége az Elküldött tartalmakkal kapcsolatban. Nem garantálhatjuk, hogy más felhasználók vagy más harmadik fél nem fogja az Ön által megosztott ötleteket felhasználni. Ugyanakkor a hozzánk eljuttatott minden Elküldött tartalomnak az Ön őszinte véleményét, megállapításait, meggyőződését vagy tapasztalatait kell tükröznie, ugyanakkor saját személyes ismereteinek a keretei között kell maradjon, egyszersmind nem mutathatja be elferdítve semmilyen tekintetben Önnek az SC Johnsonnal kialakított kapcsolatát.

Például, a felhasználónak nyilvánosságra kell hoznia a közötte és az SC Johnson között fennálló minden lényeges kapcsolatot — ha van ilyen — minden olyan Elküldött tartalom esetében, amely jóváhagyást tartalmaz.

Az SC Johnson nem ellenőriz és nem is ellenőrizhet a felhasználók részéről Elküldött minden tartalmat, és nem is felelős az említett Elküldött tartalmakért, ugyanakkor az SC Johnson nem is hagy jóvá semmilyen Elküldött tartalmat. Ennek megfelelően nem garantálhatjuk az Elküldött tartalmak pontosságát, épségét vagy minőségét, és nem is biztosíthatjuk Önt arról, hogy káros, pontatlan, megtévesztő, sértő, fenyegető, becsmérlő, törvénysértő vagy más módon kifogásolható Elküldött tartalmak nem fognak megjelenni a Honlapon.

Soha nem szabad feltételeznie, hogy bármely Elküldött tartalom az SC Johnson véleményét vagy vállalatpolitikáját tükrözi. Ez a helyzet még akkor Demark-elmélet a kereskedési véleményekben, ha az Elküldött tartalmak esetleg más felhasználók Elküldött tartalmával kapcsolatos megjegyzéseket, illetve esetleg a bizonyos termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, promócióinkkal, Honlapunkkal kapcsolatos megjegyzéseket vagy más hasonló információkat tartalmaznak.

Kizárólag Ön felelős a minden olyan Elküldött tartalomért, amelyet feltesz a Honlapra, illetve azon keresztül, b minden olyan Anyagért, adatért, amelyet Ön ad meg nekünk vagy más felhasználóknak illetve másoknak, akik a Honlapot megtekintikegyszersmind c a más felhasználókkal illetve a Honlapot megtekintő más személyekkel történő kommunikációért. Azzal, hogy Elküldött tartalmat juttat el a Honlapra, mentesíti az SC Johnsont minden olyan feladat vagy kötelezettség alól, amely egyébként az ő esetében esetleg adott volna, hogy az Elküldött tartalmakat ellenőrizze, vagy azokra válaszul intézkedjen, és ugyanígy mentesíti az SC Johnsont minden olyan feladat vagy kötelezettség alól, amely Ön felé esetleg egyébként rendelkezhetne bármely olyan intézkedéssel kapcsolatban, amelynek megtételét az az Ön Elküldött tartalmaira válaszul választja.

Elismeri, hogy azáltal, hogy biztosítjuk Önnek a lehetőséget az említett Elküldött tartalmak elküldéséhez, megtekintéséhez vagy terjesztéséhez, pusztán passzív közvetítőként járunk el, Demark-elmélet a kereskedési véleményekben nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy anyagi felelősséget az Elküldött tartalmakkal, illetve a Honlap felhasználóinak a tevékenységével kapcsolatban.

JOGOSULTSÁG

Fenntartjuk magunknak azonban azt a jogot, hogy minden olyan Elküldött tartalmat megváltoztassunk, szerkesszünk, a Honlapra történő feltevését visszautasítjuk, felülvizsgáljunk, visszautasítsunk, blokkoljunk, eltávolítsunk vagy bármely olyan egyéb intézkedést tegyünk, amelyet ezzel kapcsolatban esetleg szükségesnek ítélünk meg. Ebbe beletartozhatnak azok az Elküldött tartalmak is, amelyeket gorombának, sértőnek, obszcénnek, tisztességtelennek, harmadik fél jogait sértőnek találunk, korlátozás nélkül beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve a nyilvánossághoz vagy a magánélethez fűződő jogokat is, vagy amelyeket — kizárólagos mérlegelésünk szerint — egyébként sértőnek, illetve elfogadhatatlannak tekintünk.

Az említett intézkedések körébe tartozhat — a teljesség igénye nélkül — annak a tartalomnak az eltávolítása, amely állítólag nem felel meg ezeknek a Feltételeknek, egy adott felhasználónak a Honlaphoz történő Demark-elmélet a kereskedési véleményekben a megszüntetése, valamint a bármely olyan személy által eljutatott összes Elküldött tartalom törlése, akit — döntésünk értelmében — jogsértőnek vagy a jogsértést ismételten elkövető jogsértőnek tekintünk.

Ha bármely felhasználó bennünket arról értesít, hogy egy Elküldött tartalom állítólag nem felel meg ezeknek a Feltételeknek, a bizonyítandó állítást kivizsgálhatjuk, és kizárólagos mérlegelésünkre bízva eldönthetjük, mi legyen a megteendő megfelelő intézkedés.

Semmilyen anyagi felelősségünk nincs bármely Elküldött tartalom megjelenítésének a szerkesztésével, eltávolításával vagy továbbra is történő engedélyezésével kapcsolatban. A Honlapon sok olyan Elküldött tartalmat kaphatunk, amelyek a mi magunk által vagy az általunk foglalkoztatott, harmadik félnek minősülő szállítókon keresztül kidolgozott olyan ötleteket, találmányokat, anyagokat és egyéb tartalmat tartalmaznak, amelyek hasonlók vagy azonosak lehetnek tematikailag, ötlet, formátum vagy egyéb vonatkozás szempontjából azokkal az Elküldött tartalmakkal, amelyeket Ön tesz fel a Honlapra.

Például, az SC Johnson tevékenyen részt vesz az új termékek és szolgáltatások kutatásában és fejlesztésében, egyszersmind marketinges és reklámanyagok, valamint egyéb olyan tartalmak létrehozásában, amelyek egyébként termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy amelyek más felhasználók számára érdekesek lehetnek; mindezt pedig saját magunktól, illetve harmadik félnek minősülő szállítók bevonásával tesszük.

HA ANYAGOKAT KÜLD NEKÜNK: 1 Nem kizárólagos, az egész világra szóló, teljesen kifizetett és a szabadalmi jogdíjtól mentes, örökös, visszavonhatatlan és korlátlan engedélyt ad az Ön Elküldött tartalma teljes egészéből vagy bármely részéből származó munkák Demark-elmélet a kereskedési véleményekben, szerkesztésére, terjesztésére, előadására, megjelenítésére, beépítésére, alhasználati engedélyezésére, illetve származtatott munkák előállítására bármely olyan módon, amelyet bármely célból alkalmasnak találunk.

Ez, többek között, azt jelenti, hogy: Nem kell bizalmasan kezelnünk egyetlen ilyen Elküldött tartalmat sem. Amennyiben ilyen Elküldött tartalmat felhasználunk, vagy másoknak lehetővé tesszük, hogy ilyen Elküldött tartalmat -- vagy az említett Elküldött tartalomhoz bármilyen mértékben hasonlót -- felhasználjanak, nem kell Önnek vagy bárki másnak az említett Elküldött tartalomért vagy a felhasználásért fizetnünk.

Az említett Elküldött tartalmat bármilyen célra felhasználhatjuk anélkül, hogy Önt vagy bárki mást az említett Elküldött tartalomért vagy felhasználásért kártalanítanánk, illetve az említettekkel kapcsolatban értesítenénk. Az említett Elküldött tartalmat felhasználhatjuk honlapon, digitálisan, kinyomtatva vagy bármely más adathordozó igénybevételével, bármikor és bárhol a világon.

Demark-elmélet a kereskedési véleményekben

Kapcsolatba léphetünk Önnel jelentése, hogy pénzt keressen bármely harmadik féllel az Ön által nekünk eljuttatott Elküldött tartalomhoz tartozó adatok megerősítése, további magyarázatok megszerzése, illetve az Önnel folytatott beszélgetéseink vagy levelezésünk során Ön vagy mások által tett bármely nyilatkozat filmre vétele, rögzítése céljából. Beleegyezik, Demark-elmélet a kereskedési véleményekben az említett tevékenységekből származóan létrehozott minden anyag a mi tulajdonunk, egyszersmind azt az általunk megfelelőnek ítélt bármely módon felhasználhatjuk.

Ugyanakkor tájékoztatást és értesítéseket küldhetünk Önnek a Honlapon keresztül az Ön által eljuttatott Elküldött tartalommal kapcsolatban e-mailben vagy más eszközzel, az Ön által nekünk eljuttatott Elküldött tartalommal kapcsolatos megadott adatok alapján.

Beleegyezik, hogy az SC Johnson nem felelős anyagilag Ön vagy bárki más felé bármely Elküldött tartalom fogadásának a bárminemű felfüggesztéséért vagy abbahagyásáért. Ezért, a Honlap alkalmazása során, NE tegye az alábbiak egyikét sem: olyan anyag elküldése, amelyet szerzői jog, kereskedelmi titok vagy egyéb véd, éspedig a harmadik félhez fűződő tulajdonosi jogok függvényében, beleértve a védjegyekhez, szabadalmakhoz, adatvédelemhez és nyilvánossághoz fűződő jogokat is pl.

Következik a Honlapon történő kommunikációval kapcsolatos helyes és helytelen gyakorlat Legyen tisztelettudó másokkal, különösen akkor, ha nem ért egyet velük. Vitázni jó dolog, de azt konstruktívan tegye. Vállaljon felelősséget saját szavaiért. Szükséges lehet az is, hogy szolgáltatási díjakat fizessen szolgáltatójának és más harmadik feleknek az ő szolgáltatásaikhoz való hozzáféréskor és azok igénybevételekor.

Terms & Conditions | SC Johnson

Ellenőriznie kell a programot, amellyel mobilszolgáltatója tekintetében rendelkezik, hogy megbizonyosodhasson arról, milyen költségek merülhetnek fel az Ön részéről. Minden olyan adatot felhasználhatunk és tárolhatunk, amelyet Öntől egy Ajánlott személlyel kapcsolatban az Adatvédelmi értesítésünknek megfelelően gyűjtünk, de akkor is csak az Ön kérésének a végrehajtásához szükséges mértékig.

  • Terminológiai eltérések [1] A nyilvános vita szabadságát biztosító jogot a különböző jogi dokumentumok különféle elnevezésekkel illetik.
  • Koya kereskedési vélemények
  • Bináris opciós betét 100
  • Расстояние между Беккером и ним сокращалось.

Semmiféle ilyen adatot nem használunk fel más célra, hacsak az Ajánlott személy bele nem egyezik az említett egyéb célú felhasználásba.